Sortuj:  
MS-1

Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych

MS-3

Przyznawanie tytułu Filantrop Krakowa

MS-2

Prowadzenie wewnętrznego spisu

terenowych jednostek organizacyjnych

stowarzyszeń bez samodzielnej osobowości

prawnej