Sortuj:  
MOPS-27

Pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania przeprowadzoną nie wcześniej niż dnia 14.09.2011 r.

MOPS-38

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

MOPS-51

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

w ramach Modułu II pilotażowego programu

„Aktywny samorząd” w 2020 roku  dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

MOPS-40

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków)

MOPS-37

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

MOPS-6

Przyznanie usług opiekuńczych

MOPS-3

Zasiłek okresowy

MOPS-5

Zasiłek celowy

MOPS-24

Zasiłek stały

MOPS-1

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej