Sortuj:  
ML-30

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali socjalnych z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych

 

ML-1

Potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

Dotyczy następujących przypadków:

1. aktualizacja tytułu prawnego (w tym zamieszkiwanie w lokalu zakładowym),

2. śmierć najemcy (dotyczy osób, które wstąpiły w stosunek najmu),

3. potwierdzenie tytułu prawnego na rzecz małżonka najemcy,

4. nawiązanie stosunku najmu na podstawie art. 30 lub 31 ustawy o ochronie praw lokatorów (…)

5. zamieszkiwanie w lokalu przejętym do zasobu Gminy Miejskiej Kraków

ML-13

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, w którym występuje nadmierne zaludnienie) i osiągania niskich dochodów

ML-15

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (względy społeczne) i osiągania niskich dochodów

ML-3

Przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy ze względu na zaległości

ML-29

Wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub niewskazania pomieszczenia tymczasowego osobom, względem których została orzeczona eksmisja z lokalu mieszkalnego.

ML-36

Zmiana wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań

ML-8


Wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu

 

 

ML-25

Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych

ML-2

Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
Dotyczy następujących przypadków:

  1. wyprowadzenie się najemcy
  2. śmierć najemcy (dotyczy osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu)
  3. zamieszkiwania w mieszkaniu służbowym, wobec którego uprawniona jednostka organizacyjna np. Policja, WAM zrzekła się dyspozycyjności.