Sortuj:  
KZ-12

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).

KZ-2

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).

KZ-4

Pozwolenie na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.

KZ-1

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku, prac restauratorskich przy zabytku, badań konserwatorskich zabytku albo badań architektonicznych zabytku (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

KZ-6

Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych

(na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

KZ-7

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).

KZ-8

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru

 

KZ-10

Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku (dotyczy zabytków położonych na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

KZ-5

Pozwolenie na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków

KZ-3

Pozwolenie na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).1 2