Sortuj:  

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

- udzielenie licencji,

- zmiana licencji,

- wydanie wtórnika licencji

Legitymacja instruktora przedłużenie, wymiana, wtórnik

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Wymiana legitymacji instruktora

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców niepowodująca rozszerzenia zakresu szkolenia.

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (niepowodująca rozszerzenie zakresu działalności regulowanej)

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów