Sortuj:  
IR-1

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu

IR-2

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu

IR-4

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

IR-3

Wyznaczanie stanowiska postojowego na drodze publicznej dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową wydaną dla osoby niepełnosprawnej

IR-5

Uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, za wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych