Sortuj:  

Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania przez Stowarzyszenia Ogrodowe

Udzielanie bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów