Sortuj:  
EW-1

Udzielanie ulg w spłacie zaległych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa

EW-2

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz nałożonych kar administracyjnych powstałych w toku prowadzenia postępowania egzekucyjnego