Występowanie ZDMK z wnioskiem do organu właściwego kompetencyjnie o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, położonych na nieruchomościach będących w zarządzie ZDMK, kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZDMK nie jest inwestorem.

Nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego przez podmioty posiadające siedzibę lub wydzieloną jednostkę organizacyjną w obszarze płatnego parkowania w Krakowie w celu korzystania na prawach wyłączności

Wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I i VII

Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Dróg Miasta Krakowa

Wydawanie zezwolenia upoważniającego osobę zameldowaną w obszarze określonego sektora Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania do niestosowania się do znaku B 39 usytuowanego na drodze wewnętrznej na obszarze danego sektora Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w celu lokalizacji nośnika informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego

Wydanie pełnomocnictwa

Udostępnianie kanału technologicznego przez ZDMK

Przygotowanie projektu umowy/aneksu na potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej

 

Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
REDAKCJA BIP
Osoba publikująca:
REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2020-09-19