Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń opłat niezależnych od właściciela

 

Zwrot lub przeksięgowanie mylnych wpłat

Zwrot pożytków z rozliczenia nieruchomości

Wystawianie zaświadczeń o stanie konta użytkownika lokalu

Zmiany podmiotowe po stronie najemcy lokalu użytkowego w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w przypadku wykonywania przez właściciela nieruchomości prac remontowych polegających na remoncie części wspólnych budynku.

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Zmiana ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym/pomieszczeniu tymczasowym i zmiana ilości osób korzystających z pracowni twórczej

Typowanie drzew i krzewów do wycinki i kierowanie wniosków o dokonanie wycinki

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
REDAKCJA BIP
Osoba publikująca:
REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2020-02-26