Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych

ustalenie prawa do dodatku  w wysokości świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Wydawanie zaświadczeń o wypełnieniu warunków wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego.

Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków

NW-1

Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego jako wkład niepieniężny (aport)

Wydawanie dla przedsiębiorców zaświadczeń potwierdzających poniesienie szkody w wyniku powodzi na terenie Krakowa.

Wydanie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej na terenie Miasta Krakowa

Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne nie powodujące utrudnień w ruchu drogowym.

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
REDAKCJA BIP
Osoba publikująca:
REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2020-03-30