Udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

Udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

 

Udzielenie dotacji celowej dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe.

Udzielenie dotacji celowej dla beneficjentów będących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe.

Przyjmowanie wniosków w sprawie wzniesienia pomnika na terenie/obszarze należącym do Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa

Wydawanie opinii plastycznych dotyczących nośników informacji wizualnej

Przyznawanie Nagród Miasta Krakowa

Przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa

Przyznawanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego

Przyznawanie nagrody Mecenas Kultury Krakowa