ZBK-32

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH


Typowanie drzew i krzewów do wycinki i kierowanie wniosków o dokonanie wycinki


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków;

Referat Obsługi Mieszkańców:

 

• Biuro Obsługi Mieszkańców nr 1, Rynek Kleparski 4, 31-150 Kraków,

tel. 12/291-29-02, -05, -06, -07, -14;

• Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Królewska 25, 30-040 Kraków,

tel. 12/291-29-18, -22, -23, -25, -28;

• Biuro Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Zamoyskiego 3, 30-519 Kraków,

tel. 12/291-29-32, -35, -38, -41, -42, -43, -45;

• Biuro Obsługi Mieszkańców nr 4, os. Urocze 18, 31-954 Kraków,

tel. 12/291-29-53, -54, -55, -56, -61, -62, -65;

• Biuro Obsługi Mieszkańców nr 5, os. Na Stoku 1, 31-701 Kraków,

tel. 12/291-29-71, -72, 75, -78, -79, -80;

• Biuro Obsługi Mieszkańców nr 6, Pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków,

tel. 12/291-29-84, -89, -93, -95.

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Pisemny wniosek zawierający:

 

  1) imię, nazwisko i adres osoby (nazwa i adres instytucji) ubiegającej się o usunięcie drzew lub krzewów;

  2) ilość drzew lub krzewów, ich usytuowanie (szkic roboczy) oraz ewentualne określenie gatunku drzewa lub krzewów wnioskowanych do usunięcia;

  3) uzasadnienie złożonego wniosku.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Pisemna informacja o stanowisku Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w sprawie skierowania wniosku o wycinkę do właściwego organu lub odmowa skierowania wniosku do właściwego organu.Termin załatwienia

Do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Decyzja właściwego organu, w przypadku skierowania wniosku o wycinkę przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2. Przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Nie dotyczy.