SO-31
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Kraków dla Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

 

 


Załatw sprawę elektronicznie

Brak.Sprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa:

 

1) ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pon.-pt. w godzinach: 7.40-18.00
2) os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pon.-pt. w godzinach: 7.40-15.30

 

 

 

 

 

Dodatkowe lokalizacje:   

czynne wyłącznie w miesiącach listopad 2017 r. – styczeń 2018 r.:

 

1) ul. Wielicka 28a, 30-551 Kraków, pon.-pt. w godzinach: 7.40-15.30

2) G. H. „Bronowice”, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków, pon.-sob. w godzinach: 10.00-18.00

3) G.H. „Serenada”, al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39, 30-001 Kraków, pon.- sob. w godzinach: 10.00-18.00

4) ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pon.-pt. w godzinach: 7.40-15.30 (filia MOPS)

5) ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków, pon.-pt. w godzinach: 7.40-15.30 (filia MOPS)

6) ul. Praska 52, 30-322 Kraków, pon.-pt. w godzinach: 7.40-15.30 (filia MOPS)


 

 

Informacja telefoniczna: 12 616 50 07, 12 616 50 26Obejrzyj wersję w języku migowym

Dostępna.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

DOKUMENTY WYMAGANE OD RODZINY ubiegającej się o:

 

1. Wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem:

 

a. Wypełniony wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do karty usługi/procedury zewnętrznej.

b. Aktualne, opisane na odwrocie fotografie wszystkich członków rodziny, którym ma być wdana Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia (patrz ust. 12 pkt 4 niniejszej procedury). Wymiar fotografii 35x45 (fotografia jak do dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej lub karty parkingowej).

 

 

Składając wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do otrzymania Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem:

 

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

2) w przypadku niepełnosprawnych dzieci w przedziale wiekowym od 0 do ukończenia 25 roku życia - odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) w przypadku pełnosprawnego rodzeństwa niepełnosprawnego dziecka w przedziale wiekowym od ukończenia 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - ważna legitymacja szkolna lub legitymacja studencka,

4) w przypadku niepełnosprawnych dzieci oraz rodzeństwa, umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie sądu o umieszczeniu

w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której niepełnosprawne dzieci oraz rodzeństwo ma być umieszczone, wymagane jest okazanie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której niepełnosprawne dzieci oraz rodzeństwo zostały umieszczone,

5) w przypadku niepełnosprawnych dzieci oraz rodzeństwa, które osiągnęły pełnoletność przebywając w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

Warunkiem wydania Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem jest:

 

1) udostępnienie aktualnych fotografii celem zeskanowania i zamieszczenia na wydawanej Krakowskiej Karcie Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem,

2) złożenie stosownych oświadczeń, o treści jak w załączniku nr 1 do karty usługi/procedury zewnętrznej („Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”) na potrzeby związane z realizacją programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” i wydaniem Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

 

 

 

 

2. Przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem:

 

a. Wypełniony wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do karty usługi/procedury zewnętrznej.

 

 

Składając wniosek o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny

z Niepełnosprawnym Dzieckiem:

 

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

2) w przypadku niepełnosprawnych dzieci w przedziale wiekowym od 0 do ukończenia 25 roku życia - odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) w przypadku pełnosprawnego rodzeństwa niepełnosprawnego dziecka w przedziale wiekowym od ukończenia 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - ważna legitymacja szkolna lub legitymacja studencka,

4) w przypadku niepełnosprawnych dzieci oraz rodzeństwa, umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie sądu o umieszczeniu

w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której niepełnosprawne dzieci oraz rodzeństwo ma być umieszczone, wymagane jest okazanie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której niepełnosprawne dzieci oraz rodzeństwo zostały umieszczone,

5) w przypadku niepełnosprawnych dzieci oraz rodzeństwa, które osiągnęły pełnoletność przebywając w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

Warunkiem przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem jest:

 

1) złożenie stosownych oświadczeń, o treści jak w załączniku nr 1 do karty usługi/procedury zewnętrznej („Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”) na potrzeby związane z realizacją programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” i przedłużeniem ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

 

 

 

Do wniosku o przedłużenie ważności Karty, należy dołączyć Krakowskie Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, których ważność podlega przedłużeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ typu rodzinnego ubiegającej się o:

 

1. Wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem:

 

a. Wypełniony wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do karty usługi/procedury zewnętrznej.

b. Aktualne, opisane na odwrocie fotografie wszystkich członków rodziny, którym ma być wdana Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia (patrz ust. 12 pkt 4 niniejszej procedury). Wymiar fotografii 35x45 (fotografia jak do dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej lub karty parkingowej).

 

 

Składając wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem okazuje się, w szczególności:

 

1) w przypadku opiekuna placówki - dokument potwierdzający tożsamość opiekuna,

2) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, potwierdzające umieszczenie w placówce niepełnosprawnych dzieci, wymienionych we wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

 

Warunkiem wydania Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem jest:

 

1) udostępnienie aktualnych fotografii celem zeskanowania i zamieszczenia na wydawanej Karcie,

2) złożenie stosownych oświadczeń, o treści jak w załączniku nr 1 do karty usługi/procedury zewnętrznej („Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”) na potrzeby związane z realizacją programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” i wydaniem Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

 

 

 

2. Przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem:

 

a. Wypełniony wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do karty usługi/procedury zewnętrznej.

 

Składając wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem okazuje się, w szczególności:

 

1) w przypadku opiekuna placówki - dokument potwierdzający tożsamość opiekuna,

2) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, potwierdzające umieszczenie w placówce niepełnosprawnych dzieci, wymienionych we wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

 

 

Warunkiem przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem jest:

 

1) złożenie stosownych oświadczeń, o treści jak w załączniku nr 1 do karty usługi/procedury zewnętrznej („Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”) na potrzeby związane z realizacją programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” i przedłużeniem ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

 

 

 

Do wniosku o przedłużenie ważności Karty, należy dołączyć Krakowskie Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, których ważność podlega przedłużeniu.

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSOBY ubiegającej się o wydanie duplikatu Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem:

 

a. Wypełniony wniosek, stanowiący załącznik nr 2 do karty usługi/procedury zewnętrznej.

b. Aktualne, opisane na odwrocie fotografie wszystkich członków rodziny, którym ma być wdana Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia (patrz ust. 12 pkt 4 niniejszej procedury). Wymiar fotografii 35x45 (fotografia jak do dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej lub karty parkingowej).

 

 

 

Duplikat Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawany jest pod warunkiem:

 

1) złożenia stosownego oświadczenia o utracie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun placówki),

2) zwrotu zniszczonej Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem,

3) zwrotu Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wymagającej zmiany danych,

4) udostępnienia aktualnej fotografii celem zeskanowania i zamieszczenia na duplikacie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

 

 Opłaty

Brak.Forma załatwienia

1. Wydanie lub przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

2. Wydanie duplikatu Krakowskiej Karty.

3. Pisemna odmowa wydania lub odmowa przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

4. Wnioski niekompletne lub nieczytelne pozostawia się bez rozpoznania.

 

 Termin załatwienia

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawana jest do 30 dni od daty złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.Tryb odwoławczy

Brak.Podstawa prawna

1. Uchwała Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2017 r. poz. 4008.

2. Zarządzenie Nr 2095/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”.

 Informacje dodatkowe dla klienta

 

1. Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydaje się lub przedłuża jej ważność na złożony przez rodzica lub opiekuna placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kompletny wniosek.

Poprzez rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub opiekuna prawnego dziecka.

Poprzez opiekuna placówki należy rozumieć osobę zatrudnioną w placówce.

 

2. Do korzystania z programu uprawnione są:

 

1)   rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej

Kraków. Poprzez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

 

2) placówki prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie. Poprzez placówkę rozumie się placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w której umieszczone jest co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne.

 

3. Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

 

1) niepełnosprawne dziecko oraz rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego po ukończeniu 4 roku życia.

Poprzez niepełnosprawne dziecko należy rozumieć osobę w przedziale wiekowym od 0 do ukończenia 16 roku życia, posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub osobę w przedziale wiekowym od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia, posiadającą aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Poprzez rodzeństwo należy rozumieć osobę w przedziale wiekowym od 0 do ukończenia 18 roku życia lub w przedziale wiekowym od ukończenia 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,

 

2) uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

 

3) uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach, po ukończeniu 4 roku życia oraz opiekunowie placówek.

 

4. Karta nie jest wydawana niepełnosprawnym dzieciom oraz pełnosprawnemu rodzeństwu dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 4 roku życia. Dzieciom tym zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia przyznawane są po okazaniu ważnej Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnoprawnym Dzieckiem przez rodzica lub opiekuna placówki.

 

5. Urząd Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do okazania innych dokumentów niż określone niniejszą kartą usługi, jeżeli są one niezbędne do ustalenia uprawnienia do Karty. Dokumenty wnioskodawca winien okazać w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania.

 

6. Lista Partnerów i miejsc, w których honorowana jest Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz wykaz zniżek, ulg, preferencji i uprawnień zamieszczony jest na stronie internetowej www.krakow.pl/bezbarier oraz www.sprawyspoleczne.krakow.pl.

 

7. Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem nie może być użyczana oraz zbywana. W przypadku posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną, Partner ma prawo ją zatrzymać i przekazać do Prezydenta Miasta Krakowa – Urzędu Miasta Krakowa.