SC-25
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Jubileusz setnych urodzin


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie/Mieszkańcu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą PI. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów, zaświadczeń, prowadzenia ksiąg stanu cywilnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także sporządzania testamentu allograficznego. Wypełniania obowiązku wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie statystyki publicznej oraz ustawy o ewidencji ludności.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zorganizowanie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego i zostaną usunięte po upływie ww. terminu.

4. Odbiorcą / kategorią odbiorców danych osobowych jest: Urząd Stanu Cywilnego ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków.

5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji wniosku.

8. Administrator nie przewiduje profilowania / przewiduje profilowanie na podstawie Twoich danych osobowych.

9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy - ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków,

Referat Rejestracji Bieżącej, p. III, pok. 311, tel. 12-616-55-31, fax. 12 616-55-20Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Nie dotyczy.Opłaty

Organizacja uroczystości jubileuszowych nie podlega opłacie skarbowej.Forma załatwienia

Uroczystość w siedzibie USC lub miejscu pobytu jubilata z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa lub jego przedstawiciela.Termin załatwienia

Do dwóch tygodni od daty zgłoszenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Nie dotyczy.Informacje dodatkowe dla klienta

Nie dotyczy.