KM-49
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców niepowodująca rozszerzenia zakresu szkolenia

 


Załączniki do procedury:
wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

Strona internetowa: www.bip.krakow.pl/?dok_id=5004Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boks 84 – 85,

tel. 12 616 91 13, 12 616 93 85, 12 616 93 55; fax 12 616 93 53.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, niepowodującą rozszerzenia zakresu szkolenia.

2) Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu – w przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje wymianę zaświadczenia (np.: zmiana oznaczenia lub siedziby przedsiębiorcy, adresu ośrodka, zmniejszenia zakresu szkolenia).

3) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.Opłaty

1) Zmiana danych nie podlega opłacie.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł,

w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat

w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.Forma załatwienia

1) Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

2) Wydanie zaświadczenia – w przypadku zmiany zawartych w nim danych.Termin załatwienia

1) W dniu złożenia wniosku.

2) W uzasadnionych przypadkach do 7 dni od dnia złożenia wniosku.Podstawa prawna

1) Art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).

2) Art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2168 z późn. zm.).

3) Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

4) Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Krakowa:

    al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?dok_id=28551