KM-43
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


Załączniki do procedury:
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boks 84 – 85,

tel. 12 616 91 13, 12 616 93 85, 12 616 93 55; fax 12 616 93 53.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Zawiadomienie o zgłoszeniu informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia pierwszych zajęć teoretycznych wraz z listą uczestników kursu [dostępny tutaj].

2) Zawiadomienie o przeprowadzonych kursach [dostępny tutaj]:

    a) kandydatów na kierowców lub motorniczych,

    b) kandydatów na instruktorów/wykładowców oraz instruktorów/wykładowców,

    c) warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.Opłaty

Nie dotyczy.Forma załatwienia

Przyjęcie zawiadomienia.Termin załatwienia

W dniu złożenia zawiadomienia.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Art. 27 ust. 1 pkt 1, 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).

2) Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Krakowa:

    al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?dok_id=28551Informacje dodatkowe dla klienta

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zawiadomienie w następujących terminach:

1) Najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu prowadzenia pierwszych zajęć teoretycznych wraz z listą uczestników kursu.

2) Do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

    a) kandydatów na kierowców lub motorniczych,

    b) kandydatów na instruktorów/wykładowców oraz instruktorów/wykładowców,

    c) warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.

Ponadto, informacje o przeprowadzonych kursach, o których mowa w pkt. 2 lit a – c należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do dnia rezygnacji lub wydania w/w decyzji.