Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem/zmiana danych w wydanym dokumencie

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia

Udzielenie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy:

- udzielenie zezwolenia,

- zmiana zezwolenia,

- wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia,

- wydanie wtórnika zezwolenia lub wypisu w przypadku jego utraty.

Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wpis lub zmiana wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

 - udzielenie licencji,

 - zmiana licencji,

 - wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji,

 - wydanie wtórnika licencji lub wypisu w przypadku jego utraty.

Wydanie dodatkowego oznaczenia taksówki:

- naklejka z hologramem

- identyfikator kierowcy

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką