Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu dz. nr 260 obr. 47 Podgórze przy ul. Heila 10 i 12 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-08-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Dzielskiego 4-6 - dz. nr 752/2 obr. 4 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian2020-08-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu ul. Brodowicza 5-5A - dz. nr 177/6 obr. 5 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian2020-08-06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu (parkingami nadziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) oraz wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w. z wymiennikownią ciepła, wentylacji mechanicznej, oddymiania, chłodzenia, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetlenia terenu w rejonie ul. Banacha ("Górka Narodowa") na działce nr 918 obr. 29 Krowodrza”.

Metka i dziennik zmian2020-08-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

"Budowa garaży podziemnych, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz budowa instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych w ramach inwestycji p.n. Budynek biurowo-usługowy Kraków Aleja Pokoju/ul. Fabryczna, nr 398/7, 398/9, 398/32, 398/35 obr. 5 j. ew. Śródmieście w Krakowie"

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-26 14:54:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 14:31:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 13:56:39
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 11:08:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:34:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:29:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:17:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja