Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-02-21 Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.2289.2019.JWI

„Budowa węzła betoniarskiego z wewnętrznym układem komunikacyjnym, z wew. instalacjami: wod-kan., elektryczną, zewn. odcinkami wew. instalacji kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz rozbiórką zewn. odcinków instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, opadowej i wody przy ul. Igołomskiej w Krakowie, na dz. nr 13 obr.42 j. ewid. Nowa Huta”

Metka i dziennik zmian2020-02-21 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.452.2019.DBO

Budowa przepompowni ścieków wraz z drogą dojazdową i zjazdem, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego na działkach nr 349/3 obr. 60 Podgórze oraz na dz. nr 200/5, 201/6, 201/7, 202/5, 175/7, 175/6, 174, 176/8, 176/9, 176/13, 176/14, 185/2, 185/1, 186/1, 186/2, 187, 190/11, 189/18, 191/4, 189/17, 189/12, 190/8, 190/10, 191/3, 189/11, 190/9, 190/5, 192/2, 190/7, 191/6, 191/5, 193, 198/1, 199/1, 199/3, 199/4 obr. 62 Podgórze w rejonie ul. Niebieskiej oraz do Luboni w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-02-21 Zgłoszenie rozbudowy oraz przebudowy sieci oświetlenia miejsckiego wraz z budową przyłącza Plac Niepodległości dz. 374 obr.13 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie rozbudowy oraz przebudowy sieci oświetlenia miejsckiego wraz z budową przyłącza

Metka i dziennik zmian2020-02-21 Zgłoszenie rozbiórki z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej z budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej i budową fragmentu przyłącza kablowego ul.Miejscowa/ Dębskiego dz. 504/7,504/6 obr.87 Kraków ,Podgórze

Zgłoszenie rozbiórki z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniosej z budowa fdragmentu sieci elektroenergetycznej i budową fragmentu przyłącza kablowego

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-18 12:34:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:29:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:17:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-10 11:56:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 08:04:31
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 07:54:00
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:15:13
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja