Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-25 Konsultacje nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 25 maja do 19 czerwca 2020 r.

Metka i dziennik zmian2020-05-25 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

"Trzysegmentowy budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi oraz garażami jedno- i wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz trzema garażami wielostanowiskowymi na kondygnacji podziemnej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, kanalizacji deszczowej, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej; doprowadzeniem przyłączy wod-kan, kanalizacji deszczowej, cieplnym, elektrycznym; budową nowego wjazdu od strony ul. Myśliwskiej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i zewnętrznymi miejscami postojowymi na działce nr 60/6 i 60/7 obr. 19 Podgórze przy ul. Przewóz w Krakowie."

Metka i dziennik zmian2020-05-25 obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 602/3, 603 obr. 11 Krowodrza przy ul. Jana Sawickiego w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-05-25 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Budowa garaży i naziemnych miejsc postojowych na terenie otwartym wraz z niezbędną infrastrukturą realizowana w ramach inwestycji p.n. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w Krakowie przy ul. Ślicznej 36 wraz z niezbędną infrastrukturą" na działkach nr 524/54, 524/56 obręb 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-05-25 obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 32, 33 obr. 24 Krowodrza i 568, 569, 582 obr. 25 Krowodrza przy ul. Władysława Łokietka w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2020-05-25 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa budynku wielorodzinnego (D) wraz z garażem podziemnym naziemnymi miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną na działce nr 139/6 obr. 54 j.ew. Nowa Huta przy ulicy Tomickiego w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-05-25 Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.1724.2018.GGO.SLE

Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji Nr 986/6740.1/2019 z dnia 29.05.2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: znak: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i oddymiania a także ciągami pieszymi przy ul. Masarskiej w Krakowie; dz. nr 197/5, 197/8 obr. 17 Śródmieście, (sprawa znak: AU-01-3.6740.1.320.2018.MBF).

 

Metka i dziennik zmian2020-05-25 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy Al. Pokoju 30 - dz. nr 249/13 obr. 16 Śródmieście.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-02-21
Data publikacji:
2011-02-21
Data aktualizacji:
2020-05-26