Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-17 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego ul.Morgi dz.454,455,6/2,6/3 obr.31 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego