Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-30 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ,  W TREŚCI KTÓREJ ZWRÓCONO SIĘ Z POSTULATEM PODJĘCIA DZIAŁAŃ, KTÓRE DOPROWADZĄ DO POWSTANIA POMNIKA "TYM, CO STAWIALI OPÓR KOMUNIZMOWI W LATACH 1944 - 1956" NA PLACU INWALIDÓW W KRAKOWIE

Metka i dziennik zmian2019-07-24 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zajęcia usprawniające w wodzie w trybie art. 19A – Dzielnica VI Bronowice".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 lipca 2019 r.

Metka i dziennik zmian2019-07-23 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje

Organizacje chcące świadczyć usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego powinny ubiegać się o wpis na listy wojewódzkie, o których mowa w art. 11d ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wpis powinien nastąpić w terminie umożliwiającym wydanie decyzji administracyjnej, zanim zostaną ogłoszone otwarte konkursy przez starostów na wyłonienie organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Należy podkreślić, że tylko organizacje pozarządowe wpisane na listę, będą mogły skutecznie ubiegać się o powierzenie realizacji zadań publicznych w tym zakresie.

Metka i dziennik zmian2019-07-23 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych - położonej w rejonie ul. Obrońców Modlina

Metka i dziennik zmian2019-07-18 Ogłoszenie naboru wniosków zgłoszeniowych do Plebiscytu pn Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. RODZINY OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PLEBISCYTU PN. MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-10 11:56:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 08:04:31
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 07:54:00
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:15:13
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:14:39
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:14:00
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:11:05
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja