Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-02-12 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Metka i dziennik zmian2020-02-12 ds. AU-01-1.6740.1.1071.2019.JWI

AU-01-1.6740.1.1071.2019.JWI

„1.Budowa budynku hotelu z garażem podziemnym, wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, hydrantową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji, klimatyzacji, gazową, c.o., elektryczną i teletechniczną oraz instalacjami wewnętrznymi poza budynkiem : wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową , elektryczną, teletechniczną i wewnętrznym układem drogowym na dz. nr. 118 obr. 49 Nowa Huta

2.Przebudowa sieci elektrycznej kolidującej z projektowanym budynkiem hotelu i usytuowanej na terenie części działek nr: 359/1, 360/7, 360/5, 360/3, 383 obr. 49 Nowa Huta przy ul. Stanisławy Wysockiej w Krakowie ”

 

Metka i dziennik zmian2020-02-12 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.418.2019.DBO

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 43/33, 43/34 obr. 5 Nowa Huta na osiedlu Tysiąclecia w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-02-12 ds. AU-02-5.6730.2.1006.2019.EDA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, z garażem podziemnym i miejscami postojowymi na poziomie terenu, z drogą dojazdową do garażu podziemnego na działkach nr 109/1, 108/10 i 108/11 obr.34 Podgórze oraz zjazdem z działki nr 679/4 obr.33 Podgórze (ul. Kobierzyńska) zlokalizowanym na działkach 679/1, 679/3 obr.33 Podgórze, 109/2, 108/4 i 108/5 obr.34 Podgórze”

Metka i dziennik zmian2020-02-12 Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.1740.2019.SPI

zmiana decyzji pozwolenia na budowę Nr 784/6740.1/2018 z dnia 26.04.2018 r. znak: AU-01-3.6740.1.691.2017.DSZ wydanej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa budynku biurowo – usługowego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi wbudynku: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłowniczą, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,hydrantową, tryskaczową, wbudowaną stacją trafo oraz instalacjami wewnętrznymi na terenie:kanalizacją opadową, kanalizacją sanitarną, kablami NN oświetlenia terenu i zasilania szlabanów, wraz zdrogą wewnętrzną na terenie położnym w Krakowie przy ul. Mogilskiej na dz. nr 368/42 obr. 5,Śródmieście, przebudową istniejącej linii kablowej SN-15KV na dz. nr 368/35, 368/52, 368/56, 368/60,410/10 obr. 5 Śródmieście oraz przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania iinstalacji wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mogilskiej 57 na dz. nr 370/1 obr.5 Śródmieście"

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-02-21
Data publikacji:
2011-02-21
Data aktualizacji:
2019-12-18