Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-07 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o Stanie Gminy 2018.

Metka i dziennik zmian2019-06-07 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV na skrzyżowaniu z elektroenergetyczną linią 110 kV relacji Skawina-Bieżanów na dz. nr 575/4, 575/5 obr. 68 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej i Łódzkiej w Krakowie”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-02-21
Data publikacji:
2011-02-21
Data aktualizacji:
2019-06-06