Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-24 obwieszczenie ds. AU-02-6.6730.2.664.2019.JRM

„Budowa zespołu dziesięciu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych jednolokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 290/12 obr. 40 Podgórze wraz z budową dziesięciu zjazdów na działce nr 290/13 obr. 40 Podgórze przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian2020-03-24 obwieszczenie ds. AU- 02-5.6730.2.46.2020.JRM

„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego o rozczłonkowanej bryle z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., energii elektrycznej, zbiornikami retencyjnymi wraz z ich zewnętrznymi odbiornikami na działkach nr 378/5, 378/6 obr. 43 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki nr 330/1 na działkę 377 obr. j.w. wraz z budową wewnętrznej drogi na działkach nr: 377, 378/5, 378/6 obr. j.w. przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-03-24 obwieszczenie ds.AU- 02-5.6730.2.646.2019.JRM

„Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i rozbiórka części istniejącej hali magazynowej na działce nr 304/80 obr. 43 Podgórze przy ul. Zawiłej w Krakowie”

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-02-21
Data publikacji:
2011-02-21
Data aktualizacji:
2019-12-18