Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-10-16 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 267/15, 267/18 obr 4 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.