Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-10-20 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Samozwaniec dz.86, obr.10 Nowa Huta

Przebudowa elewacji budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian2017-10-20 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pękowicka dz.348,350,353 obr.31 Krowodrza

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

Metka i dziennik zmian2017-10-20 Zgłoszenie budowy- ul. Dziewiarzy,dz.75 obr.73,Podgórze,Kraków

Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej