Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-09-11 Zgłoszenie budowy -ul.Irysowa, dz.260,689/3,689/4 obr.33,Podgórze,Kraków

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

Metka i dziennik zmian2017-09-08 Zgloszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Królówka dz. 107,33/2 obr.36 Podgórze, Kraków

Zgloszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian2017-09-07 Zgłoszenie budowy- ul Dąbska, dz.41/30 obr.16 Śródmieście,Kraków

Budowa stacji transformatorowej