Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-07-20 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Brzegowa dz.191,246/3 obr.1 Krowodrza

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2017-07-20 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.św. Łukasza dz.57 obr.11 Śródmieście

Prace remontowe elewacji zewnętrznej kamienicy.

Metka i dziennik zmian2017-07-18 Zgłoszenie budowy- ul. Cechowa,dz.221/20 obr.64,dz.154/8, 154/10,154/11 obr.65 Podgórze,Kraków

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej

Metka i dziennik zmian2017-07-18 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szlak dz.8/1 obr.118 Śródmieście

Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

Metka i dziennik zmian2017-07-17 Zgłoszenie budowy- ul. Strumienna,dz.15/7,15/8 obr.48, Podgórze, Kraków

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

Metka i dziennik zmian2017-07-14 Zgłoszenie budowy- ul Goszczyńskiego,dz.35/4,449/10 Podgórze, Kraków

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

Metka i dziennik zmian2017-07-14 Zgłoszenie budowy- ul. Zamoyskiego,dz.539/4 obr.12 Podgórze, Kraków

Sieć kanalizacji ogólnospławnej