Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-08-24 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Narcyza-Wiatra dz.258,259,347/2 obr.22 Nowa Huta

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej.

Metka i dziennik zmian2017-08-22 Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Spółdzielcze dz.9 obr.51 Nowa Huta

Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej.

Metka i dziennik zmian2017-08-22 Zgłoszenie zamiaru budowy oś Handlowe dz.26 obr.51 Nowa Huta

Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody.