Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-12-22 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wężyka dz.81 obr.49 Nowa Huta

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia  ulicznego.

Metka i dziennik zmian2017-12-20 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pronia w Krakowie na dz. nr 257/1 i 90 obr. 102 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-2.6743.6.289.2017.DMT