Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-05-22 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Smoleńsk dz.137,135/2,144,138 obr.145 Śródmieście

Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

Metka i dziennik zmian2017-05-18 Zgłoszenie budowy- ul. Romanowicza- dz.46/2 obr.14,Podgórze,Kraków

Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej

Metka i dziennik zmian2017-05-17 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Łąkach dz.9/11 obr.54 Nowa Huta

Budowa stacji transformatorowej.