Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-01-16 Zgłoszenie zamiaru ul.św.Sebasiana dz.56 obr.11 Śródmieście

Budowa instalacji centralnego ogrzewania.