Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-06-06 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/22 obr.8 Śródmieście

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.