Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-01-25 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grębałowska dz.250/2,250/3,619 obr.11 Nowa Huta

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2018-01-25 Zgłoszenie ul.Grębałowska dz.250/2,250/3,250/4,619 obr.11 Nowa Huta

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian2018-01-25 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego – Kraków – Warszawa - Sulejówek”.