Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-06-19 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.H.Modrzejewskiej dz.552 obr.44 dz.804,805/4 obr.41 Krowodrza

Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian2017-06-16 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lazurowa dz.877,1091,1089 obr.34 Krowodrza

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2017-06-16 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zabłocie dz.266,272, obr14 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian2017-06-16 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Niebieska dz.201/7,obr.62 Podgórze

Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.