Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-09-05 Zgłoszenie budowy- ul.Tyniecka, dz.75/3,75/4,74/2,70/6 obr.74 Podgórze,Kraków

Budowa sieci elektrycznej oświetlenia terenu