Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-01-16 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Sikorki dz. 204/14, 204/16, 204/18, 204/35, 204/35, 204/37, 204/38, 204/39, 265/12 obr. 54 Nowa Huta

Zasilanie 4 budynków wielorodzinnych ABCD, budowa przyłączy kablowych, budowa stacji transformatorowyej.

Metka i dziennik zmian2016-10-28 Zgłoszenie budowy- ul. Prof.Z.Czeppe, dz.272/4, 60/16 obr.69, Podgórze, Kraków

Budowa sieci wodociągowej