Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-09-21 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pysońce dz. 29/9,166 obr.34 Nowa Huta

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Metka i dziennik zmian2017-09-21 Zgłoszenie budowy- ul. Orawska, dz.121,122,120/2 obr.12 Podgórze, Kraków

Przebudowa o budowa sieci ciepłowniczej