Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-03-07 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowa istniejącej instalacji wewnętrznej elektrycznej, c.o. na działkach: 317/1, 318/1 obr. 56 Podgórze przy ul. Stacyjnej 9A w Krakowie

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja Nr 6/6743.7/2018

działki nr 317/1, 318/1 obr. 56 Podgórze przy ul. Stacyjnej 9A w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.7.18.2018.DMT

Metka i dziennik zmian2018-03-06 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 25 na dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie

Informacja o braku sprzeciwu

dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.31.2018.DMT

data przyjęcia zgłoszenia: 06.03.2018 r.

Metka i dziennik zmian2018-03-05 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Rozbudowa ul. Zalesie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Przemiarki w zakresie wykonania: rozbudowy jezdni ulicy Zalesie (droga publiczna kategorii gminnej, klasy D) o długości ok. 310,00m od ul. Przemiarki (droga publiczna kategorii gminnej) do ul. Drukarskiej (droga publiczna kategorii gminnej), na odcinkach drogi od hm 0+00,00 do hm 2+37,30 (W1-W7) oraz od hm 0+00,00 do hm 0+79,10 (W8-W10), na działkach nr: 236 (236/2), 171/6, 123/9, 171/4, 123/4, 171/1 (171/7), 123/7 (123/11), 123/6 (123/13), 59/2 (59/4), 62/1 (62/5), 62/2, 172/1 (172/4) obr. 34 j. ew. Podgórze;[...]