Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-03-15 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Stalowe dz.39/1 obr.47 Nowa Huta

Budowa sieci elektroenergetycznej i budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Metka i dziennik zmian2017-03-13 Zgłoszenie budowy- ul. Suchy Jar, dz.243,166 obr.41 Nowa Huta, Kraków

Budowa sieci wodociągowej