Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-10-24 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Jeleniogórska dz.139/11,139/12 obr.44 Podgórze

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Metka i dziennik zmian2017-10-24 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jeleniogórska dz.141/2,139/9,139/11,139/12 obr.44 Podgórze

Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.