Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-03-21 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Grębałowska dz.619,250/4,250/3 obr.11 Nowa Huta

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.