Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-04-20 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stawowa dz.652,635/7 obr.34 Krowodrza

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Metka i dziennik zmian2017-04-14 Zgłoszenie budowy- dz.206/14,97/8 obr.14,Podgórze, Kraków

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego

Metka i dziennik zmian2017-04-11 Zgłoszenie budowy- ul Pierzchówka, dz.466/11,466/10 obr.48,Kraków,Podgórze

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

Metka i dziennik zmian2017-04-11 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Fatimska dz.474 obr.9 Nowa Huta

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.