Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-08-25 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podmiłów dz.74/1 obr.55 Podgórze

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.