Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-01-25 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grębałowska dz.250/2,250/3,619 obr.11 Nowa Huta

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2018-01-25 Zgłoszenie ul.Grębałowska dz.250/2,250/3,250/4,619 obr.11 Nowa Huta

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian2018-01-25 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego – Kraków – Warszawa - Sulejówek”.

Metka i dziennik zmian2018-01-25 Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu o napięciu znamionowym poniżej 1kV, na działkach nr 89/24, 89/28, 89/29, 188, 210, 211 i 212 obr. 29 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 89/24, 89/28, 89/29, 188, 210, 211 i 212 obr. 29 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.275.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 23.01.2018 r.

Metka i dziennik zmian2018-01-23 Zgłoszenie budowy- ul. Klonowica, dz.248 obr.47,Podgórze, Kraków

budowa sieci kanalizacji deszczowej

Metka i dziennik zmian2018-01-19 Zgłoszenie budowy- ul.Dziewiarzy, dz.75,obr.73 Podgórze,Kraków

Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej