Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-05-24 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Godebskiego dz.69/5,69/6,203/2 obr.14 Nowa Huta

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian2017-05-23 Zgłoszenie budowy- ul. Dekerta, dz.206/14,97/8 obr.14, Podgórze,Kraków

Budowa przyłącza elektroenergetycznego