Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-11-03 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Obrońcy Tyńca dz.201/7 obr.76 Podgórze

Przebudowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian2017-11-03 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/30,219/32,219/5 obr.8 Śródmieście

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławowej.

Metka i dziennik zmian2017-11-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Komuny Paryskiej dz.193,197,189/60,189/3,189/4 obr.70 Podgórze

Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej.