Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-06-21 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zabłocie dz.266,38/7,38/8 obr.14 Podgórze

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Metka i dziennik zmian2017-06-21 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Glogera dz.336/1,337/21,261/1,263 obr.31 Krowodrza

Budowa elektroenergetycznego przyłącza.