Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-02-23 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.L.Petrażyckiego dz.99/8 obr.84 Podgórze

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian2018-02-23 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Skośna dz.310, obr.43 Podgórze

Modernizacja, termomodernizacja i docieplenie budynku.

Metka i dziennik zmian2018-02-22 Zgłoszenie rozbiórki i rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej al.29 Listopada 50 Kraków, Śródmieście

Zgłoszenie rozbiórki i rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej

Metka i dziennik zmian2018-02-20 Zgłoszenie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego dz. 20, 193/1 obr. 12 Kraków, Krowodrza

Zgłoszenie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego