Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-06-26 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2017-06-26 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta

Metka i dziennik zmian2017-06-23 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rżącka dz.493,492,263/4,obr.60 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2017-06-22 informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 20/6743.6/2017

Informacja o umorzeniu postępowania.