Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-06-27 Zgłoszenie budowy -ul Petrażyckiego, dz.255/2 obr.84, Podgórze, Kraków

Budowa dwóch budynków mieszkalnyh jednorodzinnych

Metka i dziennik zmian2017-06-26 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu