Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-05-08 Zgłoszenie budowy- ul.Światowida, dz.517,702/2 obr.33, Podgórze,Kraków

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian2017-05-04 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś. Stalowe dz.36, obr.47 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej wody ciepłej.