Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-11-21 Zgłoszenie budowy- ul. Trockiego,dz.415/6 obr.71 Podgórze,Kraków

Budowa miejskiej sieci wodociągowej