Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-07-14 Zgłoszenie budowy- ul. Zamoyskiego,dz.539/4 obr.12 Podgórze, Kraków

Sieć kanalizacji ogólnospławnej

Metka i dziennik zmian2017-07-14 -Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zabłocie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu