Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-01-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Drużbacka dz.30/4 obr.97 Podgórze

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku jednorodzinnego.