Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-04-17 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.S.Kisielewskiego dz.841/196,841/293 obr.10 Nowa Huta

Przebudowa przegród zewnętrznych otworów stolarki okiennej i drzwi balkonowych.

Metka i dziennik zmian2018-04-13 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowa dz.360/52,360/39,322/5 obr.36 Nowa Huta

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.