Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-08-11 Zgłoszenie budowy- ul. Malborska, dz.173/3,594/11,169/10 obr.49,Podgórze,Kraków

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

Metka i dziennik zmian2017-08-08 Zgłoszenie budowy -ul. Słońskiego,dz.48/2,301/1,129/4 obr.7,Podgórze, Kraków

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej