Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-06-21 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Glogera dz.336/1,337/21,261/1,263 obr.31 Krowodrza

Budowa elektroenergetycznego przyłącza.

Metka i dziennik zmian2017-06-19 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.H.Modrzejewskiej dz.552 obr.44 dz.804,805/4 obr.41 Krowodrza

Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej.