Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lubocka dz.453 obr.12 Nowa Huta

Budowa budynku gospodarczego.

Metka i dziennik zmian2018-07-11 Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1271/6740.1/2018 z dnia 05.07.2018 r.

Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budynku jednorodzinnego z sześcioma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych w parterze na działce nr 11/2, 12, 13,18 Obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną i budowa drogi wew. na dz. nr 12, 13, 18 Obr. 33 Krowodrza przy ul gaik w Krakowie