Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-08-11 Zgłoszenie budowy -Ul.Juranda ze Spychowa, dz.73 obr.76 Podgórze,Kraków

Przebudowa poddasza na cele mieszkalne

Metka i dziennik zmian2017-08-11 Zgłoszenie budowy- ul. Malborska, dz.173/3,594/11,169/10 obr.49,Podgórze,Kraków

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej