Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-02-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/5,219/30,219/32 obr.8 Śródmieście

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian2018-02-01 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piltza dz.126/2,200/1 obr.42 Podgórze

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej