Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-08-17 Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa, dz.260,689/33,689/4 obr.33 Podgórze,Kraków

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej